top of page

"สัดส่วน 30-70%, 40-60%, 50-50% เรื่องที่ควรพิจารณาหากคุณชอบเล่นสีหรือลวดลายวัสดุในงานออกแบบภายใน”

“หลายๆท่านชอบการออกแบบภายในสไตล์มินิมอล (minimal style) ที่เรียบๆ ขาวๆ คลีนๆ” “หลายๆท่านชอบการออกแบบภายในที่มีสีสันสดใสๆ หลากหลายวัสดุ”...

"10 เรื่องที่ต้องคิดให้ดี!! ก่อนจะออกแบบตกแต่งภายในสไตล์ลอฟต์"

10 ข้อเพื่อเตรียมตัวกับประเด็นปัญหาเกี่ยวกับงานออกแบบตกแต่งภายในสไตล์ลอฟต์ที่นำมาปรับใช้กับการออกแบบภายในที่พักอาศัย และอาคารอื่นๆในปัจจุบัน

การถมที่ดินในการสร้างบ้านใหม่ และการกำหนดระดับ

ก่อนจะเริ่มสร้างบ้านใหม่ในที่ดิน หลายๆท่านคงมีประเด็นให้ต้องคิดในเรื่องของการถมดิน เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงไม่น้อยนอกเหนือไปจากงบประมาณการก

Media/Knowledge: Blog2
bottom of page